B?ng quay 2 m?t

B?ng quay 2 m?t

M? s? : MN562073A
Quy cách : D120?x R40 x C120 cm
Xu?t x? : C?ng ty Hoàng Mai
??n giá : M?i liên h?
M? t? SP : M?t b?ng (D120xR80 cm): 1 m?t vi?t ch?ng lóa màu tr?ng, 1 m?t n? xanh ?? ghim tranh ?nh; khung m?t b?ng b?ng nh?m ??nh hình; Khung s?t s?n t?nh ?i?n, ?i?u ch?nh ???c ?? cao, có bánh xe di chuy?n.

T? khóa tìm ki?m: ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, thi?t b? giáo d?c, do choi, thiet bi giao duc, mam non , thiet bi truong hoc, c?ng ty ?? ch?i, ?? ch?i m?m non, cong ty do choi, do choi mam non